1393/11/09
علی الهی فر
محقق

 

 

 

بسمه تعالی

رزومه علمی علی الهی فر   «دکترای تخصصی نهج البلاغه»

مشخصات فردی:

نام ونام خانوادگی:علی الهی فر اهل کرمانشاه ومتولد 1354 دوران تحصیل را تا مقطع دبیرستان درآن شهرگذراندم ودرسال 1370 وارد حوزة علمیه قم شدم.

وضعیت تحصیلات:

عنوان رشته تحصیلى / محل تحصیل/ سال اخذ مدرک

1        کارشناسی  : فقه اصول / حوزه علمیه قم 79

2        کارشناسی ارشد  : تخصص نهج البلاغه / بنیاد بین المللی نهج البلاغه قم سال 85

3        سطح چهار(دکتری) :تخصصی نهج البلاغه / بنیاد بین المللی نهج البلاغه قم سال 90

4        - خارج فقه و اصول :  

                           درس آیة الله صادق لاریجانی آملی5 سال ( 80 -85 )

درس مراجع عظام تبریزی / سبحانی (سال های 82-86 )

سوابق علمی :

1-      پس ازگذراندن دوره سطح 1حوزه(مقدمات تا پایان لمعه) ازمحضر اساتیدی چون استاد رضا مختاری واستاد احمد عابدی (رسائل ومکاسب) مشغول به تحصیل شدم  و مدرک سطح 2 کارشناسی فقه واصول حوزه را اخذ نمودم.

2-      دردرس خارج اصول فقه آیه الله صادق آملی لاریجانی حاضر شدم و به مدت پنج سال شرکت کردم که حاصل آن تدوین حدود1000صفحه تقریرات درس ایشان درمباحث عقل عملی ونظری درعلم اصول شد.

3-      درسال82 وارد موسسه تخصصی نهج البلاغه شده ودرسال 85 فارق التحصیل این موسسه جامعه وحکومت شدم وپایان نامه خود را دفاع وبانمره 17 مدرک سطح 3 یعنی کارشناسی ارشد را از آن مرکز بانظارت حوزه  علمیه گرفتم.

4-      درسال 90 موفق به اخذ مدرک دکتری با موضوع «منطق فهم نهج البلاغه» از بنیاد بین المللی نهج البلاغه تحت نظارت حوزه شدم.

 

سوابق تحقیقاتی:

عنوان طرح تحقیقاتى

1-      تلخیص البیانی الرسائل(خلاصه متن عربی رسائل شیخ انصاری به صورت نموداری وآموزشی) البته فعلا تامبحث قطع وظن انجام شده است ودر80 صفحه آماده چاپ است.

2-      تلخیص البیانی «اصوا الفقه »(خلاصه متن عربی اصول الفقه مرحوم مظفر به صورت نموداری وآموزشی)تمام کتاب در250 صفحه آمادة چاپ است.

3-      « سخنان بی گمان »این کتاب به زبان فارسی ودر 310 صفحه برای اولین بار تمام شبهات اهل سنت ازقرن هفتم تاکنون جمع آوری وپاسخ گفته است واکنون آمادةچاپ است.

4-      «پیش شرط های پژوهش ومطالعه درنهج البلاغه» این کتاب حاصل یک دوره  تدریس کتاب شناسی نهج البلاغه درمقطع کارشناسی ارشد است که در150 صفحه  به زبان فارسی آمادة چاپ است.

5-      « شاخصه های علمی وادبی نهج البلاغه» این کتاب درنوع خود کار بدیع وابتکاری درباب نهج البلاغه است که 120 صفحه آماده چاپ است.

   لازم به ذکر است که این دوکتاب توسط حضرت آیه الله دین پرور ریس بنیاد بین المللی نهج البلاغه به عنوان دوکتاب ارزشمند به همراه بیان مستندات آن به اداره ارشاد اسلامی قم معرفی شده است.

6-      مجموعه «کیمیای نهج البلاغه »  این کتاب نیز توسط آیة الله دین پرور برآن مقدمه ای مرقوم فرمودند وازآن به عنوان کاری نو وابتکاری یاد کرده است.

      دراین مجموعه  سعی شده است تمام مطالب نهج البلاغه در20 عنوان موضوع بندی شده وهرموضوعی نیز به چند قسم وعنوان تقسیم شده است درنهایت در500 صفحه آمادة چاپ است.

7-      «طبیعت وجهان هستی درنهج البلاغه»،این کتاب به همت سازمان جنگل ومراتع  ونهاد نمایندگی رهبری درجهاد کشاورزی درسال 88چاپ شده است.

تالیف مقالات:

بیش از 10مقاله چاپ شده با این عناوین ؛

1-      مبانی تاسیس مسجد ونقش کارکرد های اجتماعی آن این کتاب در40 صفحه تحلیلی نودرباب شرایط تشخیص کارکرد های شرعی مساجد درکشورهای اسلامی رابررسی می کند.درضمن 2 شماره چاپ شده درماهنامه علمی فرهنگی فرهنگ جهاد.

2-      اخلاق درنهج البلاغه . چاپ شده درماهنامه علمی فرهنگی فرهنگ جهاد.

3-      گزارشی از جنگ های امیرالمومنین درنهج البلاغه. چاپ شده درماهنامه علمی فرهنگی فرهنگ جهاد.

4-      معاد در نهج البلاغه چاپ شده درماهنامه علمی فرهنگی فرهنگ جهاد.

5-      نبوت درنهج البلاغه چاپ شده درماهنامه علمی فرهنگی فرهنگ جهاد.

6-      جامعه وحکومت در نهج البلاغه چاپ شده درماهنامه علمی فرهنگی فرهنگ جهاد.

7-      تاریخ درنهج البلاغه. چاپ شده درماهنامه علمی فرهنگی فرهنگ جهاد.

8-      «نقد» یا «شبهه» (بررسی وارتباط دو واژه مذکور بررسی می شود).

9-      زندگی نامه  تحلیلی ابن خلکان؛ (اولین شبهه کننده بر نهج البلاغه).

10-  راه بهشت؛ (بیان چهل حدیث ازمنابع دست اول اهل سنت در این که ولایت امام علی مجوز ورود به بهشت است).

سوابق فعالیت‏های آموزشی:

1-      درسال82 به طور رسمی شروع به تدریس دروس حوزوی  درمدارس علمیه نمودم ، مواد تدریس عبارتند از:

- ادبیات عرب -  اصول(کتاب مرحوم مظفر) ورسائل مرحوم شیخ -  فقه( ابواب مختلف کتاب لمعه شهید ثانی) -  نهج البلاغه(نامه 31و53)

2-      ‌دریافت مجوز تدریس دروس معارف اسلامی از معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی رهبری دردانشگاه ها .

3-      تدریس درمقطع کارشناسی ارشد درموسسه تخصصی نهج البلاغه.(پیش شرط های پژوهش درنهج البلاغه)

4-      تدریس درمقطع کارشناسی ارشد  فقه وحقوق در دانشگاه قم .(کتاب حدودوتعزیرات جزایی)

5-      تدریس درمقطع کارشناسی فقه ومبانی  در دانشگاه قم .(کتاب تاریخ فقه وفقها وقواعد فقه جزایی)

6-      تدریس درباشگاه خبرنگاران صداوسیمای قم.(مبانی اجتماعی نهج البلاغه)

7-      تدریس درموسسه عالی بنت الهدی.(نقد شبهات اهل سنت درنهج البلاغه)

استاد راهنمای و مشاور  پایان نامه های حوزوی ودانشگاهی :

عنوان پایان نامه/مقطع/مکان:

1-      نقش دین در شادابی روح وروان از دیدگاه نهج البلاغه  / کارشناسی ارشد / دانشگاه مجازی حدیث .

2-      پیش شرط های پژوهش درنهج البلاغه /کارشناسی ارشد / حوزه علمیه قم .

3-      مبانی معرفت دینی ازمنظر نهج البلاغه/ کارشناسی ارشد / دانشگاه مجازی حدیث .

4-      آراءشارحان نهج البلاغه درباره زن درنهج البلاغه/کارشناسی ارشد / حوزه علمیه قم .

مجری یک دوره گارگاهی آموزش نهج البلاغه :

1-      برگزاری یک دوره کارگاه چهارروزه (20 ساعت )سخنرانی واراء شیوه های نوین آموزش نهج البلاغه درمدارس برای مربیان ومعلمان آموزش وپرورش استان کرمان. 

جوایز علمی:

  1. دریافت لوح تقدیرازآیة اللله مقتدایی مدیر حوزه های علمیه قم به عنوان پژوهشگر دوره کارشناسی ارشد بنیاد نهج البلاغه.
  2. دریافت لوح تقدیر از آیة الله دین پرور ریس بنیاد نهج البلاغه.
  3. کسب رتبه ممتاز پژوهشگر نهج البلاغه از بنیاد نهج البلاغه.
  4. دریافت لوح تقدیر از حوزه علمیه قم درسطح یک دروس عمومی حوزه .

کاراجرایی:

1-      درسال 85 عضو شورای بررسی وارزیابی کتاب دراداره  فرهنگ وارشاد قم .

2-      درسال86 مسئول تدوین متون آموزشی دانشگاه مجازی جامعة المصطفی العالمیه.

3-      درسال 87عضوشورای طرح وبرنامه ریزی  درمعاونت آموزش حوزه علمیه قم. ادامه دارد

4-      درسال 90 مسئول اداره ارزیابی متون ومحتوی درسی درمعاونت آموزش حوزه های علمیه قم. ادامه دارد.

                                                      آدرس : شهرک مهدیه ،محله 150 واحدی ،کوچه بهره برداری،پلاک 7

                                                      تلفن:2962250-09128512147

                                                      پست الکترونیک -  Alielahi54@yahoo.com

نام :
علی
نام خانوادگی :
الهی فر
کشور :
ایران
استان :
کرمانشاه
تخصص :
فقه و اصول، علوم حدیث
نام کاربری
رمز عبور
بازیابی رمز عبور